CÔNG TY CP GIẢI PHÁP PHẦN MỀM & DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TSS

Địa chỉ: Tầng 2 - số 73 Phan Ðình Phùng, Phuờng Nam Hà, TP Hà Tĩnh

Tel: (039.3) 686.999 - Fax: (039.3) 686.999

Email: info@tss-software.com.vn

Website: tss-software.com.vn

Hotline: 0909.7272.88